Pàgines Web

Accessibilitat Web

Realitzem webs seguint la normativa d’accessibilitat marcada per la WAI.

Què és l’accessibilitat?

L’accessibilitat web o d’una interfície indica la capacitat d’accés a l’aplicació i als seus continguts per a totes les persones, independentment de la discapacitat (física, intel·lectual o tècnica) que presentin. Aquesta qualitat està directament relacionada amb l’usabilitat.

El màxim organisme dins de la jerarquia d’Internet que s’encarrega de promoure l’accessibilitat és l’W3C, en especial el seu grup de treball WAI.

A Espanya una de les associacions que treballa en aquest camp és el SIDAR. Al gener del 2007 l’Institut Nacional de la Comunicació (INTECO) va crear el Centre de Referència en Accessibilitat i Estàndards Web amb l’objectiu de fomentar l’accessibilitat i crear un focus de coneixement al respecte.

L’accessibilitat Web indica la capacitat d’accés a la Web i als seus continguts per totes les persones, independentment de les limitacions pròpies de l’individu (discapacitat) o les que es derivin del context d’ús (tecnològic o ambiental).

Existeixen 500 milions de persones discapacitades a tot el món. Aproximadament el 9% de la població espanyola presenta algun tipus de discapacitat. Aquest percentatge de persones veu limitat el seu accés a Internet. El més trist de tot és que el know-how i la tecnologia per superar aquestes limitacions existeixen, però no s’apliquen sobre tot perquè els creadors de pàgines web no coneixen suficientment les noves tècniques per crear pàgines web que siguin accessibles a persones discapacitades. Desgraciadament, inclús els desenvolupadors web més informats, minimitzen la importància del problema o simplement l’ignoren.

Actualment les pàgines accessibles de nivell 2 són obligatòries per a tota entitat pública. Encara que per a les empreses convencionals no ho sigui, creiem que pot suposar un avanç moral i tecnològic important del qual tots en sortim beneficiats.

Què podem aconseguir?

Entre d’altres, el fet de realitzar una pàgina web accessible pot suposar:

 • Possibles subvencions.
 • Augment del públic objectiu que pot entrar a la web i per tant, increment de vendes.
 • Possible repercussió mediàtica.
 • Publicitat positiva a nivell humà.

TORNAR ENRERE


 • Thaira
 • |
 • C/ Pompeu Fabra 13, Planta 2, Despatx 9, 08242 - Manresa (Barcelona)
 • |
 • Oficina: 649.326.806
 • |
 • |
 • GPS: 41.728152 - 1.827142