Pàgines Web

Assessorament Web

Donem un servei de valor afegit: l’assessorament professional al client.

 • Cada projecte és diferent, per tant fem projectes a mida.
 • Fem un estudi de necessitats o conceptualització inicial per conèixer l’amplitud del projecte i així definir millor els marcs d’actuació. Aquesta conceptualització consisteix en:
  • Estudi de la possible aplicació o web actual per avaluar les possibles millores.
  • Estudi de l’arbre de navegació.
  • Estudi de les paraules claus o adwords a incidir en la pàgina.
  • Redacció de texts basats en les keywords estudiades.
 • Fem reunions amb el client per conèixer possibles punts febles o corregibles dins de la dinàmica de l’empresa.
 • Fem un estudi de l'escalabilitat: En el món de la informàtica es defineix escalabilitat com la propietat desitjable a un sistema, xarxa o procés que indica la seva habilitat per a poder fer-se més gran sense perdre la qualitat dels seus serveis. Normalment un projecte és escalable si anteriorment s’ha fet un estudi de les possibles futures ampliacions importants o que poden repercutir sobre el cor de l’aplicació.
 • Realitzem consultoria tecnològica:
  • Oferim una solució totalment personalitzada per cada necessitat basant-nos en la tecnologia a utilitzar.
  • Dissenyem el model de servei i arquitectures de la informació òptimes per a garantir el màxim rendiment de la web.
  • Creem pàgines web seguint els criteris bàsics d’usabilitat. Un producte no és de qualitat si aquest no es pot utilitzar amb facilitat per l’usuari final.

TORNAR ENRERE


 • Thaira
 • |
 • C/ Pompeu Fabra 13, Planta 2, Despatx 9, 08242 - Manresa (Barcelona)
 • |
 • Oficina: 649.326.806
 • |
 • |
 • GPS: 41.728152 - 1.827142